Gamla Raitismaja och nybygget 1989

Första gården byggdes på 1960-talet

Redan 1964 köpte Finlands svenska nykterhetsförbund (FSN) en tomt vid Ylläsfjället i Äkäslompolo. På den tiden fanns ännu ingen el-ström eller några ordentliga vägar dragna till byn, likaså fanns inga skidliftar och slalombackar. Det var vildmarksalternativet och den fantastiska fjällnaturen som drog. Med gemensamma talkokrafter byggdes den första fjällstugan som fick namnet Raitismaja och 1968 kunde den högtidliga invigningen hållas.

Målsättningen var att ge alla intresserade möjlighet att besöka vår fantastiska fjällnatur och under alkoholfria former umgås och känna gemenskap. Man ordnade billiga gruppresor och alla hjälpte till med matlagning och städning, det ordnades fjällvandringar på höstarna och skidresor på vårvintern. Årligen besöktes Raitismaja av tusentals gäster.

Den flitiga användningen av fjällstugan ledde till att en omfattande renovering och tillbyggnad gjordes 1978. Då hade Raitismaja sammanlagt 16 stycken fyrapersoners rum och stugan var utrustad med el-bastur och oljeeldning.

Sedan 1964 har området kring Ylläsfjället utvecklats enormt. Från att ha varit en avlägsen vildmark som få människor kände till har området nu utvecklats till ett av Finlands modernaste skid- och fritidscentrum. Gamla Raitismaja var utsliten och omodern. Nya krav ställdes i takt med utvecklingen. FSN ställdes inför alternativen att göra en grundlig renovering eller bygga helt nytt. Som ni märker blev det det senare alternativet. I augusti 1989 kunde vi inviga det som vi nu kallar fjällgården Raitismaja.

Målsättningen är fortsättningsvis densamma, att erbjuda ett alkohol- och drogfritt fritidsalternativ. Fjällgården är öppen för alla intresserade som under sin vistelse här accepterar våra principer. Speciella målgrupper är organisationer, skolor, föreningar och företag som vill ordna en fjällresa. Det kan vara allt från kurser, lägerskolor, skriftskol-, skidtränings-, ungdomsläger av olika slag till pensionärsresor. Naturligtvis är enskilda personer, familjer och mindre grupper också välkomna till Raitismaja året runt.

För att organisera verksamheten har Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik bildat ett aktiebolag med namnet Ab Raitismaja Oy. Tillsvidare äger Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik alla aktier. Den operativa ledningen sköts från kontoret i Vasa medan husmor och den övriga kökspersonalen är från Lappland.